Добре дошли!
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ

Технически екип
Банкова сметка на Съюза:
BG42STSA93000002432385 BIC:STSABGSF


ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2014
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     


СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:

boolЗаконопроект за предучилищното и училищното образование ТУК! Мнения на E – mail: srsnpb@abv.bgbool
Бюджет 2015 година
15.12.2014 г.Надежда Николчева

Решение за стандарти и Закон за бюджет 2015 г.

 

Решение № 801 За изменение и допълнение на Решение № 633 на министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
Решение № 633 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Регионални новини - София-град

 


Семинар на Столична организация на СРСНПБ

     На 1-3 декември 2014 г. в гр. Сандански на семинара, организиран от Столична организация на СРСНПБ и РИО – София, присъстваха над 300 столични директори на училища и детски градини.

     Поздравление към присъстващите направи заместник-министър Ваня Кастрева, която отговори и на актуалните питания на директорите.


Новини
19 ноември 2014 г.Самуил Шейнин

 

Ново издание от поредицата "Artes Liberales"
«Да върнем вярата в доброто»
Среща на СРСНПБ със служебния министър на образованието и науката
Становище на СРСНПБ
Концепцията за развитие на професионалното образование и обучение в България

Ново издание от поредицата "Artes Liberales"


     Великолепнята книга "Цивилизации и религии" на доц. д-р Мира Майер от НБУ е илюстрирано с над 300 шедьоври на на изкуството, великолепни храмове и много карти. С възможности за интеграция между учебните предмети философия, история и цивилизация, изобразително изкуство и гражданско възпитание, книгата разгръща идеята, че въпреки различията и другостта, произведенията на изкуството строят мост между отделните култури.

 


Становище на Самуил Шейнин - председател на СРСНПБ
08.05.2014 г.Самуил Шейнин

 

Относно: Увеличаване на ОРЗ в учебните звена през 2014 г.

     Увеличаване на ОРЗ, на работещите в учебните звена през 2014 г. е задължително, но при спазване на три условия:
     Първо: Увеличаването на ОРЗ да стане, след увеличаване на ЕРС
     А/ Увеличението на ОРЗ е до % на увеличението на ЕРС
     Второ: Това увеличение да не е за сметка на здравето и сигурността на децата и учениците
     Трето: Това увеличение да стимулира в по-голяма степен младите учители и качеството на образование


КЪМ БЪДЕЩИТЕ МИ КОЛЕГИ
09.09.2013 г.Самуил Шейнин

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

     Ако обичате децата, ако искате да сте полезен на средното образование, ако Ви се работи по 14-16 часа на ден, ако искате да познавате по-голямата част от нормативните документи в държавата ни, ако искате да бъдете проверяван от 80 организации и институции, ако искате да носите цялата отговорност в учебното звено – станете директор.

 

     Не очаквайте:
     • благодарност
     • адекватно заплащане
     • сигурност за работното си място
     • разбиране за реализиране на Вашите инициативи
     Забравете мечтите си и признателността на Вашето семейство.

 

     Бог да Ви благослови, Вие сте истински родолюбец, ако все още желаете да бъдете директор!

 

С уважение,
Самуил Шейнин
Председател на СРСНПБ

Покани на СРСНПБ
28.09.2012 г.Самуил Шейнин

     Предизвикателствата пред българските училища, във връзка със застаряване на учителските кадри и липсата на млади учители. - предложение на Съюза към МОМН за точка от дневния ред на следващ отраслов съвет.

     Приемът, подготовката и реализацията на учителски кадри. - покана на Съюза към ректорите университети, в които се осъществява подготовка на педагогически кадри.
Презентация Застаряване на учителските кадри и нисък % млади учители
Презентация Намаляване броя на отсъствията на учениците, основен приоритет в стратегията на училищата