Добре дошли!
Самуил Борисов Шейнин
Председател на СРСНПБ

Технически екип
Банкова сметка на Съюза:
BG42STSA93000002432385 BIC:STSABGSF


ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2014
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     


СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 2
Всичко посещения:
"Да върнем вярата в доброто"
1.10.2014 г.Надежда Николчева

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

     УВАЖАЕМИ ДАРИТЕЛИ,

 

     От името на организационния комитет на СРСНПБ на Дарителската кампания „Да върнем вярата в доброто”, изказвам нашата БЛАГОДАРНОСТ за Вашата съпричастност към пострадалите от наводненията учебни звена през 2014 г.

     Вие показахте не само Добро сърце, но и разбрахте какво означава днес за България „Да върнем вярата в доброто”! Това е тема, която може и трябва да обедини нацията ни! Колкото по-бързо разберем, че сме длъжници на младото поколение заради липсата на нова ценностна система и че възпитанието е много важен елемент за живота, толкова по-бързо ще просперираме!

 

С уважение: Самуил Шейнин
Изпълнителен директор на СРСНПБ

     Уважаеми колеги,

 

     поради огромния интерес към кампанията "Да върнем вярата в доброто", комисията по разпределение на средствата удължи срока до 25.09.2014 г.

     Протокол

 

От организационния комитет

Новини
26 септември 2014 г.Самуил Шейнин

 

Съобщение
«Да върнем вярата в доброто»
Среща на СРСНПБ със служебния министър на образованието и науката
Становище на СРСНПБ
Концепцията за развитие на професионалното образование и обучение в България

Съобщение


     Във връзка с инициатива на СРСНПБ «Да върнем вярата в доброто», Изпълнителният директор на СРСНПБ Самуил Шейнин адресира следните писма до началниците на РИО:

 

     БЛАГОЕВГРАД,    БУРГАС,    ВАРНА,    ВЕЛИКО ТЪРНОВО,    ВИДИН,    ВРАЦА,    ГАБРОВО,    ДОБРИЧ,    КЪРДЖАЛИ,    КЮСТЕНДИЛ,    ЛОВЕЧ,    МОНТАНА,    ПАЗАРДЖИК,    ПЕРНИК,    ПЛЕВЕН,    ПЛОВДИВ,    РАЗГРАД,    РУСЕ,    СИЛИСТРА,    СЛИВЕН,    СМОЛЯН,    СОФИЯ-ГРАД,    СОФИЯ-ОБЛАСТ,    СТАРА ЗАГОРА,    ТЪРГОВИЩЕ,    ХАСКОВО,    ШУМЕН,    ЯМБОЛ

 


Становище на Самуил Шейнин - председател на СРСНПБ
08.05.2014 г.Самуил Шейнин

 

Относно: Увеличаване на ОРЗ в учебните звена през 2014 г.

     Увеличаване на ОРЗ, на работещите в учебните звена през 2014 г. е задължително, но при спазване на три условия:
     Първо: Увеличаването на ОРЗ да стане, след увеличаване на ЕРС
     А/ Увеличението на ОРЗ е до % на увеличението на ЕРС
     Второ: Това увеличение да не е за сметка на здравето и сигурността на децата и учениците
     Трето: Това увеличение да стимулира в по-голяма степен младите учители и качеството на образование


КЪМ БЪДЕЩИТЕ МИ КОЛЕГИ
09.09.2013 г.Самуил Шейнин

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

     Ако обичате децата, ако искате да сте полезен на средното образование, ако Ви се работи по 14-16 часа на ден, ако искате да познавате по-голямата част от нормативните документи в държавата ни, ако искате да бъдете проверяван от 80 организации и институции, ако искате да носите цялата отговорност в учебното звено – станете директор.

 

     Не очаквайте:
     • благодарност
     • адекватно заплащане
     • сигурност за работното си място
     • разбиране за реализиране на Вашите инициативи
     Забравете мечтите си и признателността на Вашето семейство.

 

     Бог да Ви благослови, Вие сте истински родолюбец, ако все още желаете да бъдете директор!

 

С уважение,
Самуил Шейнин
Председател на СРСНПБ

Покани на СРСНПБ
28.09.2012 г.Самуил Шейнин

     Предизвикателствата пред българските училища, във връзка със застаряване на учителските кадри и липсата на млади учители. - предложение на Съюза към МОМН за точка от дневния ред на следващ отраслов съвет.

     Приемът, подготовката и реализацията на учителски кадри. - покана на Съюза към ректорите университети, в които се осъществява подготовка на педагогически кадри.
Презентация Застаряване на учителските кадри и нисък % млади учители
Презентация Намаляване броя на отсъствията на учениците, основен приоритет в стратегията на училищата