Добре дошли!
 
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ

Технически екип

Банкова сметка на Съюза:
BG18 SOMB 9130 1034392901
BIC:SOMB BGSF

Платежно Образец!

Заявление Образец!ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2015
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:

Становище на СРСНПБ по Законопроекта за предучилищното и училищното образование

Отчетно-изборно събрание на областната организация на СРСНПБ
13.01.2015 г.Бойко Свиленов

     На 19.12.2014 г. се проведе отчетно-изборно събрание на областната организация на СРСНПБ.
     Гости на събитието бяха Ваня Коконова – Началник на РИО Перник, Румяна Гьорева – зам.-кмет на община Перник, Венета Миланова – председател на РКС на СБУ Перник, Снежанка Викторова – директор на дирекция „Образование и култура” в община Перник.
     Изслушани бяха отчетите от областния председател Георги Стоянов и на контролната комисия...

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СРСНПБ,

 

     Екипът от Самуил Шейнин - Юлияна Генадиева и Величка Велева Ви благодари за възможността да работим съвместно в продължение на 15 години.

     Официално дейността ни приключва на 31.12.2014 г.

     Пожелаваме Ви здраве, благоденствие, професионален успех и много щастливи мигове през новата 2015 г.


Бюджет 2015 година
15.12.2014 г.Надежда Николчева

Решение за стандарти и Закон за бюджет 2015 г.

 

Решение № 801 За изменение и допълнение на Решение № 633 на министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
Решение № 633 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Регионални новини - София-град

 


Семинар на Столична организация на СРСНПБ

     На 1-3 декември 2014 г. в гр. Сандански на семинара, организиран от Столична организация на СРСНПБ и РИО – София, присъстваха над 300 столични директори на училища и детски градини.

     Поздравление към присъстващите направи заместник-министър Ваня Кастрева, която отговори и на актуалните питания на директорите.


Новини
19 ноември 2014 г.Самуил Шейнин

 

Ново издание от поредицата "Artes Liberales"
«Да върнем вярата в доброто»
Среща на СРСНПБ със служебния министър на образованието и науката
Становище на СРСНПБ
Концепцията за развитие на професионалното образование и обучение в България

Ново издание от поредицата "Artes Liberales"


     Великолепнята книга "Цивилизации и религии" на доц. д-р Мира Майер от НБУ е илюстрирано с над 300 шедьоври на на изкуството, великолепни храмове и много карти. С възможности за интеграция между учебните предмети философия, история и цивилизация, изобразително изкуство и гражданско възпитание, книгата разгръща идеята, че въпреки различията и другостта, произведенията на изкуството строят мост между отделните култури.

 


Становище на Самуил Шейнин - председател на СРСНПБ
08.05.2014 г.Самуил Шейнин

 

Относно: Увеличаване на ОРЗ в учебните звена през 2014 г.

     Увеличаване на ОРЗ, на работещите в учебните звена през 2014 г. е задължително, но при спазване на три условия:
     Първо: Увеличаването на ОРЗ да стане, след увеличаване на ЕРС
     А/ Увеличението на ОРЗ е до % на увеличението на ЕРС
     Второ: Това увеличение да не е за сметка на здравето и сигурността на децата и учениците
     Трето: Това увеличение да стимулира в по-голяма степен младите учители и качеството на образование


КЪМ БЪДЕЩИТЕ МИ КОЛЕГИ
09.09.2013 г.Самуил Шейнин

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

     Ако обичате децата, ако искате да сте полезен на средното образование, ако Ви се работи по 14-16 часа на ден, ако искате да познавате по-голямата част от нормативните документи в държавата ни, ако искате да бъдете проверяван от 80 организации и институции, ако искате да носите цялата отговорност в учебното звено – станете директор.

 

     Не очаквайте:
     • благодарност
     • адекватно заплащане
     • сигурност за работното си място
     • разбиране за реализиране на Вашите инициативи
     Забравете мечтите си и признателността на Вашето семейство.

 

     Бог да Ви благослови, Вие сте истински родолюбец, ако все още желаете да бъдете директор!

 

С уважение,
Самуил Шейнин
Председател на СРСНПБ

Покани на СРСНПБ
28.09.2012 г.Самуил Шейнин

     Предизвикателствата пред българските училища, във връзка със застаряване на учителските кадри и липсата на млади учители. - предложение на Съюза към МОМН за точка от дневния ред на следващ отраслов съвет.

     Приемът, подготовката и реализацията на учителски кадри. - покана на Съюза към ректорите университети, в които се осъществява подготовка на педагогически кадри.
Презентация Застаряване на учителските кадри и нисък % млади учители
Презентация Намаляване броя на отсъствията на учениците, основен приоритет в стратегията на училищата