Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

16Мар2015
Кореспонденция с институции

Сподели статията

Прегледи1409 hits

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Отговор на МОН за допълнителния час по ФВС


Кореспонденция с МОН относно Национална програма  "Модернизация на материалната база в училище", модул "Подобряване на училищната среда"-оборудване и обзавеждане и провеждане на процедури по ЗОП за учебници и учебни помагала.


Кореспонденция с МОН относно изискванията за заемане на длъжностите "Старши учител и "Старши възпитател".


Запитване към МОН относно издаване на дипломи, дубликати. профилиращи предмети и ЗИП и отговор на МОН.


Кореспонденция с МОН относно 3 час по ФВС


Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини